KARIÉRA

Informácie pre uchádzačov

Náš výberový proces pozostáva z viacerých krokov.

Našim cieľom je zistiť o Vás čo najviac kvalitných informácií, preto Vás žiadame zaslať:

  1. štruktúrovaný životopis
  2. motivačný list

Výber zamestnancov je obojsmerný proces. Rozhodujeme sa nielen my ale aj Vy.

Pri vyhodnocovaní žiadostí kladieme dôraz na vzdelanie, prax a znalosti, ktoré musia zodpovedať našim potrebám a požadovanému profilu pracovnej pozície.

Na základe selekcie životopisov naši poverení zamestnanci pozvú vybraných kandidátov na osobné stretnutie.

Na výberovom interview sa zúčastňujú vedúci prevádzky (váš budúci nadriadený) a personálny riaditeľ.

Veríme, že práve vy budete úspešným uchádzačom a rozšírite rady našich kolegov!

Napíšte nám:  personalne@korida.eu,  info@korida.eu