Korida slovakia as Logo

MOBILNÁ REKLAMA

"Využite NAŠE vozidlá
na prezentáciu VAŠEJ firmy"

kORIDA fLOTILA

Disponujeme viac ako 140. nákladnými vozidlami, ktoré zabezpečujú medzimestskú, prímestskú a mestskú pravidelnú dopravu tovaru v režime 24/7 po všetkých typoch cestných komunikácií SR.

Naše autá najazdia denne viac 16.000 km

Prevádzky (Depá) Bratislava, Žilina, Zvolen a Prešov (Ličartovce) svojim obslužným pásmom
pokrývajú celé územie SR.

mapa korida depa

Používané vozidlá

Autá s nosnosťou do 3,5t
Pohybujú sa predovšetkým v mestách a priľahlých oblastiach. Zároveň sú využívané na medzimestský rozvoz menších zásielok. Pomer 70:30

Autá s nosnosťou do 7,5t
Sú prevádzkované ako medzimestská doprava a zároveň na rozvoz stredne veľkých zásielok
v mestských častiach a priľahlých oblastiach. Pomer 50:50

Autá s nosnosťou do 18t a nad 18t
Sú prevádzkované predovšetkým ako pravidelná medzimestská doprava a na rozvoz
veľkých zásielok aj v mestských a prímestských častiach: Pomer 70:30

Chcete vedieť viac? Neváhajte nás kontaktovať
info@korida.eu

-> späť na stránku www.korida.eu <-